HA

Start Ubuntu live usb pind

Se hvor data kan gemmes (sudo fdisk -l)

Hent nyeste HA med wget (hent link til nyeste her: https://www.home-assistant.io/installation/generic-x86-64)


installere med:
sudo xz -dc “imagenavn” | sudo dd of=/dev/sda bs=4M conv=fsync


Login til HA
Opret bruger
ret din egen bruger til “advanceret”

og opret en kunde bruger

Tilføj HACS: https://hacs.xyz/docs/setup/download/

Tilføj File editor og Tailscale, som standart apps i HA

Tailscale – HUSK at slå key expire off

Installere “Energi service data” & “apexcharts”

I filen “configuration.yaml”, tilføjes:

homeassistant:
 packages: !include_dir_named packages

Her efter oprettes der en mappe med navnet “packages”

og der filføjes en fil: calculator.yaml


 input_datetime:
  calculator_end_time:
   name: Slut tid
   has_date: false
   has_time: true  
   
  calculator_start_time:
   name: Start tid
   has_date: false
   has_time: true

  calculator_duration:
   name: Varighed
   has_date: false
   has_time: true

 input_number:
  calculator_kilowatt:
   name: Consumption kW
   icon: mdi:clock-start
   min: 0
   max: 30
   step: 0.01
   mode: box


 template:
  - sensor:
    - name: "Price Calculator"
     unique_id: 75a51b09
     attributes:
      start_times: >
       {# Configuration #}

       {# Name of Energi Price Sensor #}
       {% set sensor_name = "sensor.energi_data_service" %}

       {# Consumption in kW #}
       {% set consumption = states("input_number.calculator_kilowatt") | float %}

       {# Duration of charging, washing, etc. #}
       {% set input_duration = today_at(states("input_datetime.calculator_duration")) %}
       {% set duration = timedelta(hours = input_duration.hour, minutes = input_duration.minute) %} 

       {# First possible time to start. Default now() #}
       {% set start_time = now() %}    

       {# Deadline for when the operation should be finished (For example departure time). 
       Default tomorrow at 23:59:59 if tomorrows prices are available, otherwise today at 23:59:59 #}
       {% set end_time = today_at(states("input_datetime.calculator_end_time")) + timedelta(days = 1 if today_at(states("input_datetime.calculator_end_time")) < now() else 0) %}

       {# Macros #}
       {%- macro date_to_index(date) -%}{{(date.hour + (date.date() - now().date()).days * 24)}}{%- endmacro -%}{# as datetime? #}
       {%- macro index_to_date(index) -%}{{today_at("00:00") + timedelta(hours = index)}}{%- endmacro -%}{# as int? #}

       {# All available prices from price sensor #}
       {% set prices_raw = state_attr(sensor_name, "raw_today") + state_attr(sensor_name, "raw_tomorrow") | selectattr('value', '!=', none) | list %}

       {# End time can not be later than the available price data #}
       {% set end_time = [end_time, (prices_raw | last).hour + timedelta(hours=1)] | min %}

       {% set start_hour = date_to_index(start_time) | int %}
       {% set end_hour = 2 + date_to_index(end_time - duration) | int %}

       {# All prices within timerange #}
       {% set prices = prices_raw[start_hour:end_hour] %}

       {# namespace to hold values #}
       {% set ns = namespace(start_times = []) %}
       {% for price in prices %}
        {% set item = namespace(start = price.hour, end = price.hour + duration) %}
        {% if loop.first %}
         {% set item.start = start_time %}
         {% set item.end = start_time + duration %}
        {% elif loop.last %}
         {% set item.start = end_time - duration %}
         {% set item.end = end_time %}
        {% endif %}
        {% set item.value = 0%}
        {% for index in range(date_to_index(item.start) | int, date_to_index(item.end) | int + 1) %}
          {% set hour_duration = ([item.end, index_to_date(index + 1) | as_datetime] | min - [item.start, index_to_date(index) | as_datetime] | max).total_seconds() / 60 / 60 %}
          {% if hour_duration > 0 %}
           {% set item.value = item.value + (prices_raw[index].price * hour_duration) %}
          {% endif %}          
        {% endfor %}
        {% set ns.start_times = ns.start_times + [{'start': item.start | string, 'end': item.end | string, 'value': (item.value * consumption) | round (2)}] %}
       {% endfor -%}        
       {# Sort items by value or start #}
       {{ns.start_times | sort(attribute='start') | tojson}}

     state: >
      Calculating...?

    - name: "Price Calculator Price now"
     unique_id: 3d357de0
     state: >
      {{ state_attr("sensor.price_calculator", "start_times")[0].value | round (2)}}

    - name: "Price Calculator Cheapest Time"
     unique_id: fa95a6f8
     state: >
      {{ (state_attr("sensor.price_calculator", "start_times") | sort(attribute='value'))[0].start }}
     attributes:
      countdown: >
       {% set value = states("sensor.price_calculator_cheapest_time") | as_datetime %}
       {% if value > now() -%}
       start om {{'%02d' % ((value - now()).total_seconds() / 60 / 60) | round(0, 'floor')}}:{{'%02d' % ((value - now()).total_seconds() / 60 % 60) | round(0, 'floor')}}
       {%- else -%}start nu{%- endif %}

    - name: "Price Calculator Cheapest Price"
     unique_id: e725fdd4
     state: >
      {{ (state_attr("sensor.price_calculator", "start_times") | sort(attribute='value'))[0].value | round (2)}}

  - binary_sensor:
    - name: "Price Calculator Is cheapest"
     unique_id: 26d33c17
     state: >
      {{ (state_attr("sensor.price_calculator", "start_times") | sort(attribute='value'))[0] == state_attr("sensor.price_calculator", "start_times")[0]}}

Følgende oprettes op HA’s første skærm: (Raw edit)

title: Hjem
views:
 - theme: Backend-selected
  title: Home
  badges: []
  cards:
   - type: vertical-stack
    cards:
     - type: entity
      entity: sensor.price_calculator_cheapest_time
      attribute: countdown
      name: 'Start tid:'
      icon: mdi:clock-digital
     - type: entities
      entities:
       - entity: binary_sensor.price_calculator_is_cheapest
        name: Billigst nu
        icon: mdi:currency-usd
       - entity: sensor.price_calculator_price_now
        icon: mdi:cash-100
        name: Pris nu
       - entity: sensor.price_calculator_cheapest_price
        name: Billigste pris
        icon: mdi:cash-100
       - entity: sensor.price_calculator_cheapest_time
        name: Billigste tidspunkt
        icon: mdi:clock
     - type: entities
      entities:
       - entity: input_datetime.calculator_start_time
       - entity: input_datetime.calculator_end_time
       - entity: input_datetime.calculator_duration
       - entity: input_number.calculator_kilowatt
        name: Forbrug kW
        icon: mdi:lightning-bolt
      title: Indstilling
   - type: vertical-stack
    cards:
     - type: markdown
      content: '#'
      title: Elpris i dag
     - type: custom:apexcharts-card
      experimental:
       color_threshold: true
      graph_span: 24h
      header:
       show: false
       show_states: true
       colorize_states: true
       standard_format: true
      span:
       start: day
      now:
       show: true
       label: Nu
      series:
       - entity: sensor.energi_data_service
        name: I dag
        type: column
        show:
         extremas: true
        float_precision: 2
        data_generator: |
         return (entity.attributes.raw_today.map((start, index) => {
          return [new Date(start["hour"]).getTime(), entity.attributes.raw_today[index]["price"]];
         }))
        color_threshold:
         - value: 0
          color: rgba(19, 120, 22, 0.8)
         - value: 1
          color: rgba(138, 177, 0, 0.92)
          opacity: 1
         - value: 2
          color: rgba(198, 114, 0, 0.92)
         - value: 3
          color: rgba(200, 0, 0, 0.5)
         - value: 4
          color: rgba(140, 0, 72, 0.8)
         - value: 5
          color: darkred
      apex_config:
       yaxis:
        - title:
          text: Dkk/kwh
         decimalsInFloat: 2
       chart:
        height: 200px
     - type: markdown
      content: Er tilgængelig efter kl 13.00
      title: Elpris i morgen
     - type: custom:apexcharts-card
      experimental:
       color_threshold: true
      update_interval: 15min
      graph_span: 24h
      header:
       title: Electricity Price tomorrow
       show: false
      span:
       start: day
       offset: +1day
      series:
       - entity: sensor.energi_data_service
        name: I morgen
        type: column
        show:
         extremas: true
        float_precision: 2
        data_generator: |
         return (entity.attributes.raw_tomorrow.map((start, index) => {
          return [new Date(start["hour"]).getTime(), entity.attributes.raw_tomorrow[index]["price"]];
         })) 
        color_threshold:
         - value: 0
          color: rgba(19, 120, 22, 0.8)
         - value: 1
          color: rgba(138, 177, 0, 0.92)
          opacity: 1
         - value: 2
          color: rgba(198, 114, 0, 0.92)
         - value: 3
          color: rgba(200, 0, 0, 0.5)
         - value: 4
          color: rgba(140, 0, 72, 0.8)
         - value: 5
          color: darkred
      apex_config:
       yaxis:
        - title:
          text: Dkk/kwh
         decimalsInFloat: 2
       chart:
        height: 200px
   - type: vertical-stack
    cards:
     - type: entities
      entities:
       - entity: switch.flush_1d_relay
     - type: logbook
      entities:
       - switch.flush_1d_relay
       - binary_sensor.price_calculator_is_cheapest
      hours_to_show: 120
   - type: entities
    entities:
     - button.node_2_ping

Bookmark the permalink.